به تکنوتهویه خوش آمدید

    باکادری مجرب اماده خدمات رسانی میباشد 

  02188175276☆☆☆   شمال تهران

 02144724873☆☆☆   غرب تهران

02188175271☆☆☆    مرکز تهران

فن کویل چیست؟ یک سیستم ساده ای است که به همراه فن تبدیل به مبدل گرمایشی میشود که بخشی از سیستم تهویه مطبوع  موجود در ساختمان های مسکونی تجاری وصنعتی است وقابلیت های همچون مکش هوای موجود درجه حرارت فضای محیط اطراف خود را تنظیم میکند که این کنترل توسط سویچ دستی خاموش وروشن وبایک ترموستات انجام میشود.

           انواع فن کویل

           زمینی 

           کانالی

           دیواری

         سقفی توکار و روکار

    کاستی  (۴طرف ۲طرف۱طرف)

فن کویل زمینی:این دستگاه زمینی یاایستاده برای تامین سرما وگرما تولیدشده .فن کویل زمینی معمولا مکش هوارا ازپایین ودهش هوارا از بالادستگاه انجام میدهد ودرجاهای که امکان نصب فن کویل سقفی نمیباشد میتواند گزینه خوبی باشد وه هوادهی بسیاربالای دارد ودر مکان های بیمارستان درساختمانهای که امکان سقفی نیست استفاده میشود .

فن کویل کانالی:این نوع فن کویل برای توزیع هوای بسیار کارآمد است به صورت متوازن هوای سردوگرم را به تمام نقاط هدایت میکند یکی ازتجهیزات فن کویل کانالی تتظیم سرعت وپرتاپ هوا درخروجی کانال و دمای هوا واندازه دریچه هاباید مطابق باحجم اتاق باشد.

فن کویل دیواری:این مدل فن کویل بر روی دیوارنصب میشود وبه کمک خط لوله به وسایل گرماوسرما منتقل میکند این مدل ازنمونه های روکاربه حساب می آید؟  طراحی انهابسیار زیباست برای نصب فن کویل دیواری باید یونیت دستگاه از سقف ساختمان وکف ساختمان فاصله مناسبی داشته باشدو میزان صدای فن کویل دیواری خیلی کمتراز مابقیه فن کویل ها میباشد

سقفی (توکار):این وسیله ازتاسیسات ساختمانی دومنظوره است ودر سقف کاذب یا زیرسقف نصب شده که سیستم ان از دریچه جلویی به صورت افقی میباشد فن کویل که درسقف باشد به صورت روکار ودرمعرض دید قراردارد که نام انها فن کویل سقفی است بیشترهم درساختمانها مسکونی استفاده میشود که صدای خیلی کمی دارد وقیمت مناسبی هم دارد وظرفیت ان بین ۲۰۰تا۱۲۰۰ cfmتولیدمیشود

سقفی(روکار)؟دارای فشاراستاتیک خارجی بالایی معمولا۱۰۰paمیباشد درمکانهای که امکان کانال کشی وتهویه هوا یک منطقه بایک سیستم دارد استفاده میشود. که این مدلها مانندسقفی توکار درون سقف قرارمیگیرد ازطریق کانال کشی فضارا تهویه میکند که به دلیل صدای زیاد انها درساختمانهای تجاری لابی ها ومکانهای که ارتفاع کف تاسقف زیاد است استفاده میشود وظرفیت انها ۸۰۰تا۲۲۰۰cpmمیباشد.

فن کویل کاستی؟فن کویل کاستی درمدل یکطرفه دوطرفه وچهارطرفه با راندمان وبازدهی بسیارمطلوب دربازار موجود هست این مدل درون سقف میباشد تفاوت آنها با مدل سقفی این است که برای نصب مدل کاستی الزامیست سقف ازنوع کاذب باشد امادر سقف دیگرنصب این مدل فن کویل وجود ندارد ودریچه های خروجی رابا تنظیم دستی یا اتومات طراحی میکنند فن کویل کاستی بیشتر درمکانهای مغازه مجتمع تجاری واداری مورد استفاده است.

اجزای کاستی یکطرفه چهارطرفه

 

۱-فن سانتریفوژ بالبه وانحنادار کم صدا

۲-موتورفن چندسرعت با دوسرعت تندویاسه سرعت کند

۳-موتورکاملن متغییر باهمان اینورتر

۴-کویل مسی لوله مارپیچ باپره های الومینیومی

۵-بدنه دربرگیرنده اجزای فن کویل

۶-دریچه خروج

۷-سیستم کنترل دستی واتوماتیک

۸-مجرای هوادر مدار اب

۹-فیلتر دائمی 

۱۰-سینی استیل

کاستی چهارطرفه؟کاستی چهارطرفه بر روی سقف نصب شده تفاوت آنها بایک طرف این است که هوای خروجی انها ازچهارسمت خارج وپخش میشود کاستی چهارطرف ساده وانعطاف پذیرهستند وازنظراقتصادی مقرون وبه صرفه میباشد.

کاستی یه طرفه؟یک مدل فن کویل زیبا وکم حجم با حداکثر فشارکاری ۱۶بار میباشد که در سه ظرفیت ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰CFMعرضه میشود بیشتردر هتل ها مراکزخرید واماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد 

ظرفیت فن کویل         حداکثرزیربنای مورداستفاد

200CFM                  تا12مترمربع    300CFM            تا20مترمربع    

400CFM                  تا28مترمربع

600CFM                  تا40مترمربع

800CFM                  تا56مترمربع

1000CFM                تا70مترمربع

1200CFM                تا80مترمربع

 

تصویر تعمیر فن کویل
تصویر تعمیر فن کویل
تصویر تعمیر فن کویل
تصویر تعمیر فن کویل
02188175271