تعمیر پکیج وسرویس پکیچ- سیستم گرمایشی

تعمیرگاه مجاز و مرکز تخصصی تعمیرات پکیج شبانه روزی در تهران و کرج. ۹۰٪ موارد با مطالعه این مقاله و مشاهده ویدیو خودتان رایگان تعمیر کنید. آموزش تعمیر پکیج دیواری دوره‌ای کاملا تخصصی و مرتبط با نصب پکیج دیواری می‌باشد. با توجه به رشد روزافزون ساختمان سازی مخصوصا ساختمان های کوچک، نیاز این ساختمان ها به سیستم گرمایشی بسیار زیاد است از طرفی استفاده از پکیج های دیواری جهت تولید آب گرم و سیستم گرمایش ساختمان بسیار به صرفه می باشد. دوره تعمیر پکیج دیواری شامل: عیب یابی و تعمیرات پکیج،آموزش سرویس کامل پکیج،آموزش رسوب گیری پکیج، آموزش عملی هوا گیری پکیج و . . . می‌باشد. آموزشگاه فنی برق در راستا پیشرفت هنرجویان این دوره را در کارگاه های مجهز با جدید ترین ابزار توسط اساتید مجرب به طور عملی آموزش می‌دهد. هنرجویان پس از گذراندن این دوره مهارت لازم برای تعمیرات انواع پکیج را به دست آورده و می‌توانند وارد بازارکار این حوزه شوند. تعمیرات تخصصی کلیه قطعات یدکی پکیج مثل مبدل حرارتی، پمپ و… تعمیرات انواع پکیج دیواری در شهر تهران به صورت شبانه روز سرویس سالیانه انواع پکیج دیوار نمایندگی مجاز اکثر برندهای ایرانی و خارجی {ایران رادیاتور . بوتان . ایساتیس . گلدیران . تاچی . مرکوری} اگر به دنبال آموزش تعمیر پکیج هستید و یا اگر شما تعمیرکار پکیج تازه کار میباشید و به دنبال تکمیل دانش خود از پکیج دیواری هستید و یا حتی اگر جزو مصرف کنندگان انواع پکیج دیواری میباشید که در حال حاضر با خرابی این دستگاه روبرو هستید و برای برطرف کردن مشکلات دستگاه خود به کمک احتیاج دارید، عجله نکنید. بهتره بدونید شما در حال حاضر وارد سایتی شده اید که صفر تا صد آموزش پکیج دیواری را به صورت کاملا رایگان در اختیارتان قرار میدهد

  تماس با تکنو تهویه در کمترین زمان جهت اعزام                       مجرب ترین تعمیرکار 

02144724873 دفترغرب
02188175276 دفترشمال
02188175271دفتر مرکزی
پکیج چیست؟پکیج سیستمی است که درآن  دونوع آب
وجود دارد1-که درمدارگرمایشی رادیاتور درحال چرخش است
ومیتوان حجم این اب را باشیرپرکن کم وزیادکرد2-ابی که
ازسیستم لوله کشی منزل واردپکیج میشود وپس ازگرم شدن از
پکیج خارج شده ودیگربه پکیج برنمیگرد حال ما با این نوع اول  
اب درحال گردش هم رادیاتور وهم اب نوع دوم اب بدون گردش
ویکطرفه را گرم میکنیم 

انواع پکیچ رانام ببرید؟

پکیج زمینی

پکیج دیواری

پکیج فن دار

پکیج بدون فن

پکیج چکالشی 

پکیچ تک مبدل

پکیج دومبدل

پکیج زمینی چیست؟ین این پکیچ نیزمانندسایر پکیج

های حرارتی دیگر موتورخانه ای کوچک است که جهت تامین اب
گرم  وگرمایش رادیاتور استفاده میشود اما با تفاوت آنکه برای
نصب در کف اشپزخانه ها بازمین انجام میگیرد این مدل پکیج در
زمستان گرمایش ساختمان وآب مصرفی ودر تابستان با بستن شیر
گرمایش ساختمان فقط آب گرم مصرفی راتامین میکند جنس آن
ازچدن مخصوص اتش خوارمیباشد ودر مقابل حرارت استحلاک
وزنگ زدگی وخوردگی درمقابل موادشیمیایی شعله اسیدهای ناشی
از گوگرد وسوخت آب بوده است
پکیج دیواری چیست؟ این نوع پکیج به دلیل اندازه ی
کوچک وشکل ظاهر وزیبایی انهابیشتردر اشپزخانه هانصب میشه 
وطرفدارهای بیشتری دارد این نوع دارای دودکش هستند که دود
هاناشی ازاحتراق ازطریق دودکش معمولی یاازطریق فن پکیج
به سمت بیرون هدایت میشودا
پکیج فن دارچیست؟درپکیچ فن دارازآلاینده های ناشی از   سوختن به وسیله فن ازطریق دودکش ازپکیچ خارج میشودکه دراین نوع پکیج قطعه ای بنام(فلنج) فن وجود داردکه اکسیژن موردنیاز برای احتراق رااز محیط بیرون میگیرد وازدستگاه خارج میکند دراین نوع پکیچ فن دارقطر جدار داخلی دودکش ۶سانتی متر وقطر خارجی آن ۱۰سانتی متراست که جنس دودکش ان ازورق استیل ویا آلومینیوم میباشد.
پکیج بدون فن چیست؟این مدل بدون فن را میتوان
درفضاهای بازنصب کرد که فرق بین فن داد وبدون فن درجنس
وقطر دودکش این دومحصول میباشد که جنس فن داربایداز ورق
آلومینیوم و ورق استیل باشد امادربدون فن ازجنس سیمان بوده 
بوده ودرداخل دیوارساختمان نصب میشود درپکیج بدون فن 
باید با هوای ازادبیرون درتماس مستقیم بوده ودرعین حال نباید 
درمعرض طوفان وبادباران شدید قراربگیرد که قطر دودکش بدون
  فن۱۵سانتی مترمیباشد ونبایداز ارتفاع کمتراز۳یا۳/۵مترباشد
پکیج چکالشی چیست؟ این نوع پکیج گرمایشی معمولی یک مشعل دارد و تنها تفاوت آن این است که دروجود آن یک مبدل  حرارتی بزرگ واضافی برای تغییربخار اب نسبت به نوع  معمولی است که براینصب نیازبه فضای کمتری نسبت به پکیج های معمولی دارد وبرای تخلیه گازهای حاصل احتراق نیازبه یک فن دارد درپکیج چگالشی درمبدل دوم که در معرض جریان دودقرار دارد بخارآب موجود در دود را به آب تبدیل میکند وبرای تخلیهآن لوله مخصوصی دارد سیستم چگالشی به گونه ای است که حداکثر استفاده ازسوخت انرژی استفاده میگردد به همین خاطر بازدهی گرمایش بالاتری نسبت به دیگر پکیج های دیواری وزمینی دارد ویک سیستم گرمایشی بهینه ترومقرون تر محسوباست
پکیج تک مبدل چیست؟این نوع مبدل وابگرم مصرفیوهم گرمایش توسط این مبدل باتماس مستقیم باشعله تامین  میگرددودراین نوع پکیج دیواری زمانی که مصرف کننده  درخواست ابگرم رابا بازکردن یکی ازشیرهابه دستکاه اعلام         میکندتوسط فرمان فلومتر اب سردشهر وارد دستگاه ومبدل      اصلی دوبل شده وباقرارگیری درمعرض شعله مستقیم مشعل       گرم شده هوا از طریق لوله آب گرم مصرفی به سمت مصرف میرود  این عملکرد دقیقامشابه عملکردابگرمکن دیواری میباشدودراینسیستمکنترلدمایابگرمحینمصرفتاحدودیدچار نوسان میگرددحال زمانی که مصرف کننده درخواست گرمایش رادارد به اصطلاح دیگر پکیج درحالت زمستانه قرار میدهد شیرسه طرفه مسیر حرکت رابه سمت رادیاتور میبرد  وپمپ فعال شده برای گردش اب رادیاتورها وخودمبدل  دستگاه  دراین حالت پکیج  دیواری  فقط درشرایط زمستان پمپ فعال میشود ودر حالت تابستان پمپ غیرفعال میشود
پکیج دومبدل؟دراین پکیج دیواری برای تامین گرمایش مخیط ازمبدل اصلی استفاده میشود ودرحالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده وباگردش آب درمبدل اصلی گرمایش تامین میگردد حال زمانی که مصرف کننده درخواست آب گرم مصرفی رادارد پمپ دستگاه فعال میشود وباگردش آب شهردرمبدل صفحه ای ثاتویه به این گونه کارمیکند که باقرارگیری آب سردمصرفی درمجاورآب گرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده اب گرم راتحویل میدهد.
عملکرد داخلی پرشرسوییچ آب؟پرشر سویچ اب درتمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل میشود ودرصورت کمبودفشارآب مدارگرمایش مدارپرشرسویچ آب بازمیشود واجازه ادامه مراحل بعدرانمیدهد.درصورتی که فشارآب مدار گرمایش بالاتراز 0.6باشد مدارپرشرسویچ آب بسته میشود وپکیج به کارخودادامه میدهد.نحوه تست پرشرسوییچ اب درصورتی که فشارآب مدارگرمایش نرمال باشد بیشتراز 0.6بارباشد با اهم متر مداربرق پرشرسوییچ راکنترل میکنیم اگرمداربسته باشد پرشرسوییچ اب سالم وگرنه خراب است ودرصورت معیوب بودن نشانه خرابی قطعه پکیج هیج عکس العملی نشان نمیدهد
عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا؟پرشرسوییچ هواتنها قطعه ای درپکیج است که برد در دومرحله آن راکنترل میکند قبل ازاینکه برد فن را روشن کند بردکنترل میکندمدارپرشرسوییچ هوابازباشد سپس درصورت بازبودن مدارپرشرسوییچ هوا برد فن را روشن میکند وسپس دوباره بردمدارپرشرسوییچ هوارا کنترل میکندکه باروشن شدن فن ومکش ازلوله آنتی کنداس مدارپرشرسوییچ هوابسته شده باشد

نحوه تست کردن پرشرسوییچ هوا؟تست آنتی کندانس راازسمتی که به فن وصل شده راجداکرده ودوسیمی برقی که به پرشرسوییچ هوامتصل شده راجداکرده انگاه با اهم مترمدارآن راکنترل میکنیم  که بایدمدار آن قطع باشد سپس لوله آنتی کندانس مک زده نگه میداریم که بایدمدارپرشرسوییچ هوا بامکش وصل شود تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد اگرفن روشن باشدبایستی با اهم متربازبودن مدارپرشرسوییچ هوارا کنترل کرددرصورت معیوب بودن پرشریوییچ هوا اگرفن خاموش باشد باجداکردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی ازسیم های پرشرسوییچ هوافن روشن شود پرشوسوییچ هوا معیوب است اگرفن روشن باشد باجداکردن لوله آنتی  کندانس ازقسمت فن ومکش آن اکرجرقه زدن واردعمل شود پرشرسوییچ هواسالم وگرنه معیوب است  محل نصب پرشرسوییچ هوابالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.
 عملکرد داخلی پمپ؟در پکیج تک مبدله پمپ فقط درمدشوفاژ کارمیکند وباچرخش روتور داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را ازمسیر برگشت رادیاتورها مکش میکند وآن را به قسمت رفت رادیاتورها جهش میدهد.درپکیج دومبدله پمپ درزمان استفاد ابگرم مصرفی آب مدارشوفاژ رابین مبدل اصلی ومبدل ثانویه به گردش در میاورد  تااب گرم مصرفی رابه صورت القایی گرم کند ودر مدشوفاژ نیزبا چرخش روتور داخل پمپ اب سیستم شوفاژ را از مسیربرگشت رادیاتورها مکش میکند وان رابه قسمت رفت رادیاتورها جهش میدهد
نکته( درزمانی که پمپ پکیج کارنمیکند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است یابرداصلی برق به پمپ نمیفرستد به وسیله یک کابل پمپ مستقیما به برق وصل کرده  اگرروتور پمپ شروع به چرخش کردپمپ سالم وبرداصلی خراب است.پمپ درپکیج های دومبدله هم درمد شوفاژ کارمیکند وهم در مود ابگرممصرفی ولی درپکیج تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است)
عملکرد داخلی منبع انبساط؟منبع انبساط ازدوقسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدارشوفاژوقسمت دیگر فشارهوا یا N2که یاافزایش دمای آب مدار شوفاژ وافزایش حجم آب.حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار اورده و داخل منبع  انبساط میرود وپس ازپایین آمدن دما و حجم اب مدارشوفاژ این بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به داخل منبع انبساط فشار می آورد واب رابه لوله های شوفاژ میفرستم تافشار اب شوفاژ  ثابت بماند.
 عملکرد داخلی سنسورشوفاژ؟در پکیج دمای اب رفت مدار شوفاژ رابه بردمنتقل میکند وباعث خاموش وروشن شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تتظیمی شوفاژ  گرم گردد  ازیک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای ۲۲درجه اتاق مقاومت ان ۴کیلو اهم است وبا گرم شدن  مقاومت آن کمتر می گردد
نکته:(بعضی از پکیج ها درمسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی درمدار رفت شوفاژ وویگری درمداربرگشت شوفاژ که برد بااختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم میکند 
محل نصب شوفاژ درمسیر مدار آب شوفاژ وبعداز مبدل اصلی قرار دارد.نکته(سنسور شوفاژ دو نوع جداری وغوطه ور درآب دارد) و محل نصب سنسورشوفاژ درمسیرمدار آب شوفاژ وبعداز مبدل اصلی قرار دارد.وسنسور شوفاژ دونوع جداری وغوطه ور درآب دارد
عملکرد داخلی شیربرقی؟:درزمان درخواست برای ابگرم مصرفی باحابجاشدن شافت موتورشیربرقی اب گرم شده مبدل اصلی را باچرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت میکند تابا گردش اب شوفاژ بین مبدل اصلی ومبدل ثانویه ابگرم مصرفی به صورت القایی درمبدل ثانویه گرم شودوپس از اتمام درخواست ابگرم مصرفی باتغییر شافت موتورشیربرقی مسیرگردش اب بین مبدل اصلی ومبدل ثانویه مسدودمی گردد
نحوه تست شیربرقی؟:موتورشیربرقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می اوریم سپس پکیج رابین دو مودشوفاژ  وابگرم مصرفی تغیبر وضعیت داده اگرشافت موتور جابجا گردد موتور شیربرقی سالم وگرنه معیوب شده است درصورت معیوب بودن شیربرقی پکیج در زمان درخواست ابگرم مصرفی روشن میشودولی با وجود تشکیل شعله ابگرم مصرفی گرم نمیشود یا اینکه پکیج درمود شوفاژ باوجودتشکیل شعلهرادیاتورهاگرمنمیشود 
محل نصب شیربرقی؟ دربعضی پکیج ها درکنار پمپ روی بلوک برگشت ودر بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد شیربرقی دربلوک برگشت باشدو در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیربرقی پایین می آید ودر زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیربرقی بالا میرود واگرشیربرقی در بلوک رفت باشد شافت موتور شیربرقی برعکس میشود 
عملکرد داخلی فلوسوییچ؟ازیک اهن ربا ویک کلید تشکیل شده که با بازشدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته وباعث وصل شدن مدارکلید میگردد ‌زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع میگردد.نحوه تست فلوسوییچ:درزمان بازبودن ابگرم مصرفی  با استفاده از اهم متراز بسته بودن مدار فلوسوییچ اطمینان حاصل کرده سپس با بستن اب گرم مصرفی مدارفلوسوییچ باید بازگردد.درصورت معیوب بودن فلوسوییچ پکیج درمود تابستانه با بازشدن ابگرم مصرفی روشن نمی گردد وهیچ عکس العملی ازخود نشان نمیدهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون بازکردن آبگرم مصرفی داعما روشن میماند.محل نصب فلوسوییچ؟در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج وقبل از مبدل قرار دارد  نکته:دربعضی پکیج ها به جای فلوسوییج از فلومتر استفاده می گردد
 مبدل صفحه ای چیست؟
عملکرد داخلی مبدل دومنظوره ؟ از دولوله 3/4 و دولوله 1/2تشکیل شده است که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمترگردد لوله1/2کامل درون لوله3/4قرارگرفته است آب شوفاژ درون لوله 3/4 وآب مصرفی درون لوله1/2قرار دارد شعله به آب شوفاژ برخورد کرده است وآب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تارسوب اب مصرفی کمتر گردد؟
تست مبدل دومنظوره؟اگرفشارآب گرم مصرفی کم گرددیافشارآب شوفاژبدون بازکردن شیرپرکن داعم بالارود نشان ازخرابی مبدل دومنظوره میباشد محل نصب مبدل دومنظوره بالای محفظه احتراق وتشکیل شعله قرار دارد.د. 
 عملکرد ترموستات؟ بهیک کلیدهمیشه وصل میباشد که باگرم شدن بیش ازحد ورسیدن دما به بالای52درجه مدار ان قطع میگردد وپکیج راخاموش میکند نحوه تست کردن دمای پایین تر از 52درجه بااهم مترمدار آن راچک میکنیم که بایدبسته باشد در صورت معیوب بودن ترموستات حدشوفاژ فقط پمپ پکیج کار میکند وپکیج به مرحله بعدنمیرود وپکیج باوجودسردبودن مدار شوفاژخطای بازبودن مدارترموستات حدشوفاژمیدهدمحل نصب ترموستات برروی مبدل اصلی یالوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد .

عملکرد داخلی شیربرقی گاز؟  از دو بویینیکی226ولت برای بازوبسته کردن مسیراصلی و دیگری 24ولت برایحداقل و حداکثرشعله تشکیل شده است نحوه تست شیربرقی گاز:شلنگ گاز پکیج را ازقسمت که به لوله گاز خانه متصل شده بازمیکنیم ودر زمان جرقه زنی پکیج اگر بافوت کردن درون شلنگ گازمسیرفوت باز باشد شیربرقی گازسالم وگرنه معیوب است البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیربرقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد درصورت معیوب بودن شیربرقی گازپکیج تامرحله جرقه زنی پیش میرود اماشعله تشکیل نمیشود محل نصب شیر برقی گاز زیر محفظه احتراق وقبل از منیفولد گاز قرار دارد وشلنگ گازپکیج به آن وصل شده است.
عملکرد داخلی الکتروو تشخیص شعله؟تشکیل شعله وگرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی  درحد میکرو آمپر به برد فرستاده شد وبرد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله میبرد وتازمانی که مسیر  شیربرقی گازباز است برد این جریان را کنترل میکند وبه محض قطع وعدم دریافت این جریان از الکترود  تشخیص شعله به هرعلت مسیرشیر گاز قطع میگردد و پکیج خطای عدم تشخیص شعله میدهد
پمپ پکیج دیواری چیست؟قطعه ای است که به منظور جلوگیری ازافت فشارمدارگرمایش در رادیاتور ومبدل صفحه ای از یک پمپ گردشی (سیرکولاسیون) دریک مدار بسته استفاده میشود پمپ ها به صورت تک دور یا3دور میباشد که درنوع 3 دورتوسط یک کلید چرخش پمپ (برجسب دور در دقیقه) قابل انتخاب است نوع دیگرپمپ ها ازنوع الکترونیکی میباشد که باایجاد سرعت متغیر پمپ به طور مداوم خودرا با بارحرارتی موردنیاز تاسیسات وقف میدهد علت استفاده ازپمپ صرفه جویی در مصرف انرژی کاهش صدای جریان عدم نیاز به مدار بای پس  درپکیج های دیواری عمدتاازدومارک گرندفوس ویا ویلو میباشند که حداکثر ارتفاع پمپ 6مترمیباشد. وظیفه عملکرد پمپ پکیج:1درپکیج تک مبدله پمپ فقط درحالت شوفاژ کارمیکند وباچرخش روتور داخل پمپ آب سیستم شوفاژرا از مسیربرگشت رادیاتورها مکش میکند وآن رابه قسمت رفت رادیاتورها برمی گرداند2درپکیج دومبدله پمپ درزمان ابگرم مصرفی آب مدار شوفاژ رابین مبدل اصلی ومبدل ثانویه به گردش درمی آورد تاآبگرم مصرفی رابه صورت القایی گرم کند ودرحالت شوفاژ مانند عملکرد پکیج های تک مبدله عمل میکند وباچرخش روتور داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش میکند وآن رابه قسمت رفت رادیاتور هابرمیگرداند


نحوه تست عملکرد پمپ؟پشت پنل رابازکرده واز روان بودن موتور اطمینان حاصل کنید سپس درهمین حالت  پکیج  را درحالت شوفاژ روشن قرار داده واز گردش روتور اطمینان حاصل کنید البته در زمان روشن بودن پکیج در حالت شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ رابا اهم متر تست کنید چون ممکن است برد معیوب باشد که دراین صورت پمپ کارنمیکند درصورت نداشتن اگاهی کامل نسبت به دستگاه هیچ اقدامی نکنید چون باعث به وجود آمدن خطرات جبران ناپذیری میشود ازقبیل اتش سوزی
    باتماس با تکنو تهویه درکمترین زمان با            بهترین تعمیرگاران مشکل دستگاه شما                        رابرطرف خواهیم کرد 
           دفترغرب_ 02144724873
           دفترمرکز  _02188175276
           دفترشمال_02188175271
نشانه معیوب بودن پمپ پکیج؟پمپ درپکیج های تک مبدله  درحالت آبگرم کصرفب کار میکند ولی درحالت شوفاژ پس ازچندثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده وفشارآب مدارشوفاژسریع بالارفته وشیراطمینان عمل میکندومدارترموستات حدشوفاژرابازکرده  وپکیج خطای گرمای بیش ازحدمیدهد  امادرپکیج دو مبدله  درهردو حالت ابگرم مصرفی وشوفاژ این اتفاق میافتد نشانه کارنکردن پمپ این است که باروشن شدن شعله ودرحالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت میماند  وبالا نمیرود وپکیج پس ازچندثانیه روشن بودن شعله خطای بازبودن ترموستات حدمیدهد
نکته:در زمانی که پمپ پکیج کارنمیکند برای اینکه مشخص شودپمپ معیوب است یابرد به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کردپمپ سالم وبرد اصلی خراب است 

نکاتی درموردپمپ ها:هنگام نصب پکیج درمسیر برگشت در ورودی پمپ حتما ازصافی استفاده کنید پس ازنصب شوفاژ شستشوو تمیزگردد تاعاری از هرگونه ضایعات خارجی گرددقبل از راه اندازی دستگاه  ازعدم گیرپاژ پمپ اطمینان حاصل نمایید به وسیله ی یک اچار محورپمپ رابه راست وچپ چرخانده تاازحالت گیرپاژ خارج شود وهنگام رسوب زدایی پمپ را ازمدارخارج نمایید

تصویر تعمیر پکیج
تصویر تعمیر پکیج
تصویر تعمیر پکیج
تصویر تعمیر پکیج
تصویر تعمیر پکیج
02188175271