مقاله تکنو تهویه

کنترل فاز

ابتدا به اصول و مزایای کنترل فاز می پردازیم 

رله کنترل فاز یک قطعه الکترونیکی است که در صنعت برای حفاظت از موتورهای سه فاز در برابر خطا های احتمالی که ممکن است پیش بیاید نصب و استفاده می شود
 
حفاظت از قطع شدن یکی از فازهای
حفاظت از جابجایی دو فاز
 
جابجایی دو فاز در موتورهای سه فاز باعث تغییر جهت گردش موتور خواهد شد 

حفاظت از کاهش ولتاژ در یک فاز و یا چند فاز
 
حفاظت از افزایش ولتاژ در یک یا چند فاز 

ایجاد تاخیر در زمان برقدار شدن 
در زمان قطع و وصل برق تمام مصرف کننده هایی که به شبکه وصل می باشند فعال می شوند که باعث می شوند جریان زیادی از شبکه برق کشیده شود و اگر شبکه قادر به تحمل آن نباشد افت ولتاژ ایجاد می کند و به مصرف کننده آسیب می زند لذا تایم راه اندازی کمک می کند تا در زمان تثبیت شبکه بعد از گذشت تایمی مصرف کننده ما به شبکه وصل شود 

حفاظت از نا بالانس بودن ولتاژ سه فاز 

نحوه کار کنترول فاز 
پس از وصل شدن سه فاز به ترمینال های L1.L2.L3و Mpکه همون نول هست و در پایین هم 18.16 15 داریم 15 com که ورودی فاز برای مدار فرمان می باشد   و 16 در حالت عادی بسته که به آن NC یا نرمال کلوز می گویند و در حالت بدون برق با ترمینال 15  وصل می باشد ترمینال   18 در حالت عادی باز هست که NO یا نرمال اپن می گویند در مدار فرمان تابلو با کمک سیم نمره یک ترمینال 18 رو به کنتاکتور وصل میکنیم قسمت A1و 15 هم به یکی از فازهای متصل  میشود .16 هم اگر که خواستیم یه چراغ سیگنال بهش وصل میکنیم که در صورت عیب یا اروری در ولتاژ یا اینکه کنترول فاز برق رو قطع کرد قسمت 16 برق دار میشه و چراغ سیگنال یا هشدار روشن میشود  در صورت مناسب بودن ولتاژ و صحیح بودن توالی فازها نشانگر u یا  ( out.REL.AC.R )نشان دهنده نرمال بودن دستگاه و کار عادی آن هست

02188175271