Damoon_Danfoss_Expansion_Valves_Thermostatic_Orifice_exchangable_T2_TE2
اکسپنشن ولو دانفوس